mba رسانه
جولای 7, 2018
آموزش نوازندگی ارگ
جولای 8, 2018

mba گرایش صنعتی

MBA صنعتی| مدیریت صنعتی چیست؟

MBA صنعتی | مدیریت صنعتی، حوزه ای از اجرای کسب و کار است که ساختار و سازمان دهی شرکت های صنعتی را بررسی می کند. مدیریت صنعتی، حوزه های خاصی از اجرای کسب و کار را در بر می گیرد که برای موفقیت شرکت ها در بخش تولیدی و سرویس های خدمات (مخصوصا مدیریت عملیات، بازاریابی و مدیریت مالی) ضروری و لازم هستند.

انواع گرایش های MBA صنعتی | مدیریت صنعتی

هدف از ایجاد گرایش های  MBA صنعتی| مدیریت صنعتی، آموزش نیروی انسانی با تخصص صنعتی برای کار در صنایع تولیدی و خدماتی و شرکت های خصوصی و دولتی است. علاوه بر دانش صنعتی مرتبط با این گرایش ها، دیگر مهارت های مورد نیاز انواع گرایش های MBAصنعتی| مدیریت صنعتی شامل اشنایی با زمینه های نوین صنعتی و جایگاه آنهاست.

فارغ التحصیلان رشته MBA صنعتی| مدیریت صنعتی می توانند در یکی از گرایش های MBAصنعتی| مدیریت صنعتی شامل تحقیق در عملیات ، تولید و عملیات ، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت  و بهره وری مدیریت پروژه فعالیت کنند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان باید در زمینه  امور مربوط به مدیریت و کنترل پروژه و مدیریت و ارزیابی عملکرد نیز مهارت هایی به دست آورند.

معرفی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

تولید و عملیات ، یکی از گرایش های مدیریت صنعتی است که روند تبدیل ورودی های تولید و عملیات به خروجی را بررسی می کند. مدیریت تولید و عملیات فرایندی است که در آن ، سازمان ها برای ارزشمند کردن کالا یا خدمات شان در شرایط کنترل شده و بر اساس سیاست های سازمان،  منابع مختلفی را تبدیل و تلفیق می کنند. قابل ذکر است که، تا  زمانی که این تبدیل و تلفیق از نوع توزیعی باشد، نیاز های مشتریان تامین می شود. به طور معمول، تولید و عملیات میتواند طیف وسیعی از وظایف وابسته را با هم تلفیق کند که میتوان آنها را در پنج گروه محصول، برنامه و طرح ، روندها، برنامه ها و افراد طبقه بندی کرد.

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، یکی از گرایش های مدیریت صنعتی است و فعالیت هایی را در بر میگیرد که اطمینان می دهند ، اهداف سازمان به طور موثر و کارامد تامین می شوند. علاوه بر این، مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمان، گروه یا کارکنان یا حتی فرایندها و به منظور ایجاد محصول یا خدمات مطلوب تمرکز دارد. مدیریت عملکرد به صورت فرایندی تعریف می شود که با استفاده از آن، سازمان ها با منابع، کارکنان ، اهداف استراتژیک و الویت ها یشان در یک راستا قرار می گیرند.

مدیریت عملکرد در 5 مرحله انجام می شود که شامل :

 • از پیش برنامه ریزی کردن برای سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی و مهم
 • نظارت همیشگی بر انجام پروژه ها و وظایف کارکنان
 • توجه به نیازهای توسعه ای کارکنان و ارزیابی آنها
 • بررسی دوره ای عملکرد کارکنان و مقایسه آنها با یکدیگر
 • به رسمیت شناختن کارکنان و قدردانی از عملکرد و نقش آنها

مدرک MBA صنعتی | مدیریت صنعتی

مدرک لازم برای فعالیت در رشته  MBA صنعتی | مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد است اما فارغ التحصیلان میتوانند تحصیلات شان را  در مقطع دکترا در رشته مدیریت تکنولوژی ادامه دهند . البته امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکترا برای گرایش هایی مانند تولید و عملیات نیز وجود دارد. محتوای برنامه درسی این مقطع، بررسی مدیریت مالی و هزینه های مواد، اطمینان از استانداردهای ایمن و برنامه ریزی پروژه ها در صنایع تولیدی است. در این برنامه، دانشجویان مدیریت صنعتی می آموزند که چرخه عرضه را بررسی کرده و برنامه های پروژه ای را تکمیل کنند.

روانشناسی در مدیریت صنعتی

نقش روانشناسی در مدیریت صنعتی بسیار حائز اهمیت است . علم روانشناسی، یک علم شناخته شده بوده و دارای ابعاد متنوعی است که میتوان آن را در چهارچوب های سازمانی به کار گرفت. از آنجایی که مدیران هر عرصه باید نسبت به کار کنان خود شناخت کافی داشته باشند تا  بتوانند ارتبط موثرتری با آنها برقرار کنند، مدیران صنعتی نیز باید بر مباحث روانشناسی کار مسلط باشند تا در نهایت به اهداف تعیین شده خود دست یابند. امروزه، مدیران موفق باید در کنار وظایف سازمانی خود، اهداف روانشناسی را نیز در نظر داشته باشند.

مدیران میتوانند با استفاده از روانشناسی کار، رفتار و ذهنیات افراد را به طور علمی کشف کنند؛ در واقع، در روانشناسی کار، رفتار کارکنان در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می گیرد تا میزان ارتباط شان با کار و توانایی حل مساله و به حداقل رساندن مشکلات کار مشخص شود. روانشناسی کار، موضوعاتی مانند رفتار سالم و منطقی کارکنان،  به حداکثر رساندن بهره وری شغلی و شناخت اختلال های رفتاری و روانی را در بر گرفته و بررسی می کند.

سرفصل های آموزشی متنوع این دوره عبارتند از :

فصل اول

 • مدیریت منابع انسانی در مدیریت
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 • تاریخچه مدیریت منابع انسانی
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • مزایای تجزیه و تحلیل شغل
 • برنامه ریزی نیروی انسانی

فصل دوم

 • مفاهیم حسابداری صنعتی در
 • مدیریت صنعتی
 • آشنایی با مفهوم حسابداری صنعتی
 • آشنایی با اهمیت و کاربرد حسابداری صنعتی
 • نمايش درختي ساختار محصول
 • آشنایی با اصطلاحات متداول در حسابداری صنعتی
 • کالای در جریان ساخت
 • کالای ساخته شده
 • آشنایی با مفهوم هزینه و طبقه‌بندی آن
 • بهای تبدیل
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • ارزیابی متوازن
 • هزینه مستقیم و غیر مستقیم
 • هزینه ثابت و متغیر و نیمه متغیر
 • گزارش مصرف مواد
 • گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده
 • گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته

فصل سوم 

 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی در مدیریت صنعتی
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی
 • مزایای آموزش
 • وظایف واحد آموزش
 • طراحی برنامه های آموزشی
 • تعیین اهداف آموزشي
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی کارکنان

فصل چهارم

 • mba صنعتی  و تاریخچه تولید در ایران
 • تاریخچه کارخانه های موثر در ایران
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • طرح های توسعه
 • کارخانه فولاد اصفهان
 • کارخانه قند اصفهان
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت تولید
 • وظایف مدیریت تولید
 • انبار و انبارداری چیست؟

فصل پنجم

 • روانشناسی در مدیریت صنعتی
 • تعریف روانشناسی
 • اهداف روانشناسی
 • تعریف و ماهیت روانشناسی صنعتی
 • مفاهیم اساسی روانشناسی صنعتی
 • مفهوم روانشناسی صنعتی سازمانی برای کارفرمایان
 • امنیت شغلی
 • مفهوم امنيت شغلي
 • مشاوره شغلی
 • نظریه ی خود کارآمدی
 • نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • نظریات تعهد سازمانی
 • پیش شرط های تعهد سازمانی
 • آثار وجود رضایت شغلی
 • نظریه های رضایت شغلی
 • مفهوم فرسودگی شغلی
 • عوامل بوجود آورنده فرسودگي شغلي
 • مراحل فرسودگي شغلي
 • نقش مديران در پيشگيري از فرسودگي شغلي كاركنان

فصل ششم

 • آشنایی با مدیریت ساخت در صنعت
 • توانایی‌ها و قابلیت‌ها وتخصص‌ها
 • مهندسی تولید
 • مهندسی محصول
 • مهندسی تجهیزات
 • برنامه ریزی سفارشات
 • برنامه ریزی تولید
 • برنامه ریزی مواد
 • مدیریت تغییرات مهندسی
 • مدیریت دستورالعملها
 • مدیریت تغییرات
 • تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت
 • مزیتها و معایب مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

فصل هفتم 

 • مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی
 • تحلیل SWOT
 • چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی
 • ماتریس ADL
 • تحلیل منحنی های هزینه صنعت  (Industry Cost Curves)
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 • تحلیل PEST
 • تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)
 • تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis):
 • منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves):
 • نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map):
 • تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis):
 • تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons):

فصل هشتم 

 • مدیریت ارتباطات پروژه در
 • انواع  PMO از نظر گستره خدمات
 • انواع PMO8 از نظر طول عمر
 • گروه‌های فرآیندی
 • حوزه‌های دانش پم‌باک
 • اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه
 • برنامه ریزی ارتباطات پی ام باک
 • مدیریت پیکربندی و تغییرات
 • ماتریس تخصیص مسئولیت ها
 • تعریف قرارداد و انواع آن
 • روش سه عاملی متعارف
 • معایب روش سه عاملی متعارف
 • توزیع اطلاعات
 • گزارش دهی عملکرد

فصل نهم

 • مفاهیم بازاریابی در صنعت
 • اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 • وظايف مديريت بازاريابي
 • بازاریابی صنعتی
 • مزیت بازاریابی صنعتی
 • عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی
 • مشتریان مورد هدف در بازاریابی صنعتی
 • تکنیکهای اثربخش در بازاریابی صنعتی

استخدام مدیر صنعتی

مدیران صنعتی باید استقلال کاری داشته و بتواند در جهت رفع مشکلات سازمان، تصمیمات سازنده بگیرند.از این جهت، مدیران صنعتی معمولا از ساختار انواع سازمان ها، تئوری های مدیریت و سازمان دهی و تکنیک های مدیریت آگاهی داشته و به سهولت جذب سازمان های بازرگانی می شوند. این مدیران میتوانند با تحصیلات کارشناسی به این شغل وارد شوند اما تا کسب تجربیات لازم نمی توانند مدیریت کنند.

فارغ التحصیلانی  که تجربه کافی به دست آورده باشند میتوانند در  اداره حفاظت فنی، قسمت تجزیه ‌وتحلیل کمی، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا ، صنعتی و تولیدی  مشغول به کار شوند. علاوه براین، امکان دارد که فارغ التحصیلان MBA صنعتی | مدیریت صنعتی در زمینه انجام کارهای اداری در سازمان هایی نظیر بانک ها نیز فعالیت داشته باشند.  بنابراین، در زمینه استخدام مدیر صنعتی مشکلی وجود نداشته و زمینه های کاری بی شماری برای آنها وجود دارد.

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

آدرس سایت: www.irmedi.com