آموزش MBA گردشگری
جولای 5, 2018
mba رسانه
جولای 7, 2018

mba شهری و شهرسازی

تعریف MBA شهری و شهرسازی |مدیریت شهری

MBA شهری و شهرسازی| مدیریت شهری، یکی از گرایش های مهندسی شهرسازی در مقطع کاشناسی ارشد است. مدیریت شهری به معنی اداره کردن امور شهری با هدف رشد مدیریت پایدار در سطح ملی و پیروی از اهداف و سیا ست های ملی، اقتصادی و اجتماعی و کنترل و هدایت همه جانبه شهر است.

رشته مدیریت شهری ، به سیاست ها و برنامه های توسعه شهری نگاه جامع و کاملی داشته و هدف آن ایجاد اهداف یکپارچه و هماهنگ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است.  البته محقق شدن و دست یافتن به این اهداف، نیازمند ارزیابی و بررسی نتایج تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تحولات بنیادین در سازمان برنامه ریزی است.

سیاست هایی که میتوان از طریق آنها به مدیریت شهری دست یافت شامل ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، تهیه و تنظیم استراتژی های محلی و ایجاد همکاری دو جانبه بین بخش های دولتی و عمومی و خصوصی است.

تاریخچه MBA شهری و شهرسازی |مدیریت شهری به چهار دوره تقسیم می شود:

 • دوره اول، بین سال های 1364 تا 1369 شمسی بود که در آن،  برنامه هایی برای مدیریت شهری ارائه شده و به موضوعات کاربردی مانند امور مالی، مدیریت اراضی، مدیریت شهری و زیرساخت و محیط های زیست شهری پرداختند. هدف این برنامه ها، توسعه شیوه های کاربردی برای مدیریت شهری بود.
 • دوره دوم، بین سال های 1347 تا 1370 شمسی و با هدف چگونگی استفاده از ابزارها در جهت رشد و پیشرفت و کارایی سطح تولید اتفاق افتاد.
 • دوره سوم، بین سال های 1347 تا 1380 شمسی بوده  و بانک ها و مراکز تامین اجتماعی مسئول برطرف کردن مشکلات شهری شدند.
 • دوره آخرهم، بین سال های 1381 تا 1384 و در ادامه دوره سوم بود. این دوره بیشتر روی انجام اقدامات دولتی برای افراد کم درآمد تمرکز داشت.

سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از :

فصل اول 

 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • نقش های مدیریت
 • کارآیی و اثر بخشی
 • وظایف مدیران
 • انگیزش در عمل
 • الگوی اقتضایی انگیزش
 • رهبری
 • سبک رهبری
 • نظریه های اقتضایی (ایجابی)
 • ارتباطات
 • فرآیند ارتباط
 • موانع ارتباطی
 • ارتباطات در سازمان

فصل دوم 

 • ماهیت مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی
 • انسانی
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی
 • مزایای آموزش
 • وظایف واحد آموزش
 • طراحی برنامه های آموزشی
 • تعیین اهداف آموزشي
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی کارکنان

فصل سوم 

 • تعریف مدیریت
 • تاريخچه مديريت شهري در ايران
 • تاریخچه مدیریت شهری  UMP  در آسیا
 • تاریخچه طرح های شهری ایران

فصل چهارم

 • اهداف مدیریت شهری
 • وظایف مدیرشهری
 • مدیریت پس از پیروزی انقلاب اسلامي
 • چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری

فصل پنجم

 • اصول مدیریت شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • طرح ریزی شهری
 • جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری
 • ارتباط مديريت شهري با برنامه ريزي شهري
 • مدیریت شهری
 • طراحی شهری
 • شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری
 • شهردار و وظایف آن
 • وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر
 • مفاهيم مديريت شهري در حوزه هاي مختلف
 • ويژگي هاي مديريت مجموعه هاي شهري
 • الگوي بنيادين مديريت مجموعه شهري
 • تجارب جهاني مجموعه مديريت شهري

فصل ششم – جغرافیای شهرها

 • مدیریت شهری غیرمتمرکز
 • مديريت شهري يك پارچه
 • مديريت شهري واحد
 • شهرسازی نوین
 • طرح جامع شهری
 • طرح تفصیلی
 • طرح هادی شهری
 • عناصر مؤثر در مدیریت شهری
 • نقش شهرداري در رونق اقتصادي شهري
 • انواع کاربری های شهری

فصل هفتم 

 • قوانین شهرسازی
 • مشروعیت مدیریت شهری
 • نظام مديريت مجموعه هاي شهري
 • منطقه بندی
 • سرانه های شهری
 • حقوق شهری و قوانین شهرسازی
 • مديريت محيط زيست شهري
 • راهبردهاي مديريت شهريويژگي ها و مسائل اصلي مجموعه شهري
 • نگرش و رويكردهاي بنيادين طراحي سيستم
 • ضرورت هاي طراحي ويژه مديريت مجموعه شهري

فصل هشتم 

 • سه مدل سازماندهي شهر
 • ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز
 • سازمان شهرداي ها و دهياري هاي كشور:
 • الزامات و تنگناهاي مديريت يكپارچه امور محلي
 • روندها و گرايشات غالب در مباحث شهري

فصل نهم

 • طراحي شهري چيست؟
 • تعریف طراحی شهری
 • هدف از طراحی شهری چیست؟
 • راهبردهای طراحی شهری
 • مکان ها و ساختمان های drive-through
 • ملزومات کلی ایجاد مناظر طبیعی در مکانهای دارای تسهیلات drive-through
 • دستور کار طراحان شهری
 • عوامل اکولوژی مؤثر در طراحی شهری

  اهداف MBA شهری و شهرسازی |مدیریت شهری

  به طور معمول، اهداف MBA شهری و شهرسازی | مدیریت شهری که منجر به توسعه و اجرای برنامه ریزی های شهری می شوند عبارتند از :

  • ایجاد و تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
  • برنامه ریزی و حفاظت از شهر
  • پیشرفت و بهبود شرایط کار برای همه افراد جامعه با توجه به قشرکم درآمد
  • تقویت فرایند توسعه شهری
  • تشویق افراد برای مشارکت در مدیریت شهرها
  • بهبود شیوه های مالی و اقتصادی
  • بهبود و توسعه ساختار سازمانی و سیستم های قانونی

  دوره MBA شهری و شهرسازی |مدیریت شهری

  دانشجویان مدیریت شهری، می توانند بعد از اتمام دوره های MBA شهری و شهرسازی | مدیریت شهری ، با آگاهی و کسب اطلاعات لازم در مورد اصول و معیارهای توسعه پایدار، خود را در مسیر های توسعه پایدار قرار دهند، بین شهرسازی و روش های توسعه پایدار ارتباط برقرار کرده و نتایج سیستم های شهری را برای تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ارزیابی و بررسی نمایند.

  مدرک ارائه شده برای مدیریت شهری کارشناسی ارشد است. فارغ التحصیلان رشته شهرسازی می توانند به عنوان برنامه ریز کاربر اراضی، برنامه ریز حمل و نقل، کارمند آژانس های ملی و محلی، مشاور خصوصی ، نقشه کش، معمار، هماهنگ کننده مسکن و برنامه ریز پارک ها فعالیت کنند .

  مدلهای سازماندهی شهری

  سازماندهی شامل سه مرحله تعریف و تعیین فعالیت های ضروری، طبقه بندی فعالیت ها و ایجاد ارتباط بین مشاغل برای تعیین اهداف مشترک است. معمولا، برنامه ریزان شهری به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری، از مدل های سازماندهی شهری متفاوتی استفاده می کنند زیرا هر ساختار شهری ، به زیر ساخت خاصی نیاز دارد.

  علاوه بر این، دقت در انتخاب و سامان دهی این موارد، نقش تعیین کننده ای در هدایت توسعه شهری و هماهنگی و همسو شدن با اهداف برنامه ریزی شهری دارد. معمولا، در انتخاب مدل های سازماندهی شهری، مواردی مانند مکان های صنعتی آلوده کننده، کانون و تمرکز جمعیت و طراحی ساختارهای شهری سامان دهی می شوند.

   وظایف مدیریت شهری

  مدیر شهری، مسئول رشد و پیشرفت قابلیت ها و توانایی های شهر و شهرنشینان است. مدیر شهری باید آنچنان به وظایف اش آگاه باشد که ، شهرها را به مراکزی تبدیل کند که از نظر اقتصادی و اجتماعی پویا بوده و فرصت تازه ای را برای توسعه و رفاه تمام جمعیت کشور به وجود آورد. وظایف مدیریت شهری شامل:

  • ایجاد رفا ه اجتماعی در بخش شهری
  • آگاهی از نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت شهری و تلاش برای رفع آنها
  • آماد کردن تسهیلات لازم برای انجام عملیات های شهری کارآمد و اثر بخش
  • ارتقا و رشد استانداردها زندگی شهری
  • فراهم کردن بسترهای لازم برای بهبود عملکرد شهری
  • ایجاد و ارائه خدمات ضروری برای توسعه منابع انسانی
  • توانایی برای برنامه ریزی استراتژیک
  • تدوین و تنظیم فعالیت های تاثیر گذار بر امنیت ، سلامتی و رفاه جمعیت شهری

  مدیریت محیط زیست شهری

  از آنجایی که محیط زیست شهری تنوع زیادی داشته و بر هر محیط دیگری تاثیر گذاشته و به هم وابسته اند، بنابراین لزوم وجود مدیریت محیط زیست شهری به منظور سازماندهی پروژه های زیست محیطی احساس می شود. قابل ذکر است که ، اهداف خاص این مدیریت شامل تعریف و تحقیق در مورد پروژه های زیست محیطی ، فراهم کردن زمینه مناسب برای تربیت نیروهای کارآمد و اجرایی، ایجاد نگرش های جدید در مدیریت شهری و تغییر و تحول است.

  مسائل و مشکلات زیست محیطی شهری، به میزان توسعه هر شهر بستگی دارد. یکی از عواملی که منجر به عدم توسعه شهرها می شود، فقر یا پایین بودن سطح کیفیت کالاهای مصرفی است که یک سری معضلات اجتماعی را با خود به همراه آورده ، افراد جامعه را از پیشرفت بازداشته و به آنها لطمه وارد می کند.

  وظایفی که مدیر محیط زیست شهری به عهده دارد عبارتند از :

  • شناسایی عوامل مخرب و آلود کننده محیط زیست شهری
  • تهیه و تنظیم استاندارد برای اجرای پروژه ها
  • نظارت بر اجرای استاندادردها
  • شناسایی و استفاده از تکنولوژ های متناسب با پروژه های شهری
  • تعیین و تشخیص مناطقی با شرایط زیست محیطی خاص

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

آدرس سایت: www.irmedi.com