آشنایی با مدیریت اجرایی
ژوئن 26, 2018
آموزش سبک های معماری جهان
ژوئن 26, 2018

MBA استراتژی

تعریف مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک ،عبارت است از تدوین و اجرای اهداف اصلی مدیریتی توسط صاحبان کسب و کار با توجه به منابع موجود و ارزیابی محیط خارجی و داخلی که سازمان ها در آن با هم رقابت دارند. مدیریت استراتژیک، مسیر کلی را به سازمان ها نشان داده و شامل تخصیص و تعیین اهداف سازمان، توسعه برنامه ها و سیاست ها برای دستیابی به اهداف و اختصاص دادن منابع برای اجرای برنامه ها است.

غالبا ، مدیران کارآمد در محیط های پیچیده و پویای رقابتی از مدل ها و چهارچوب های متفاوتی برای کمک به تصمیم گیری هایشان بهره می گیرند. مدیریت استراتژیک، استاتیک نبوده و شامل مجموعه ای از فید بک هایی است که اجرای  استراتژی را کنترل کرده و مرحله بعد برنامه ریزی را مشخص می کند.

انواع مدیریت استراتژیک

استراتژیهایی که در سطح کسب و کار هستند شامل برنامه ها و شیوه هایی است ک یک شرکت برای اجرای عملکردهای متفاوت در  عملیات های کسب و کار به کار می گیرد. این استراتژی ها بیشتر برای کسب و کارهای بزرگ مناسب بوده  و مسیری  را برای مدیران ، صاحبان کار و کارکنان فراهم می کند.

انواع مدیریت استراتژیک در پنج گروه طبقه بندی می شوند که عبارتند از :

فعالیت های هماهنگ کننده واحد

هماهنگ کردن همه واحدهای کسب و کار ، جز استراتژی های معمول است. این فعالیت ها با توجه به بخش، گروه و موقعیت شغلی افراد متفاوت خواهد بود. معمولا، این هماهنگی توسط مدیر انجام میشود و او ،کارکنان را در یک سطح قرار داده و کمک می کند تا اهداف مختلف شرکت را تامین کنند.

استفاده از منابع انسانی

استفاده از منابع انسانی، جز شروط اصلی موفقیت است. شرکت ها، معمولا از استراتژی های سطح کسب و کار بهره می گیرند تا اطمینان پیدا کنند که سازمان برای تولید انواع محصولات، نیروی انسانی کافی دارد. علاوه بر این، انجام دادن تحلیلی که نشان بدهد تمام فرایند های کار به نیروی متخصص و ماهر نیاز دارد ، بخش مشترک استراتژی محسوب می شود.

توسعه مزایای متمایز

وجود مزیت ها و توانایی های متمایز، برای موفقیت یک سازمان ضروری هستند؛ زیرا این توانایی ها و شایستگی ها نشان دهنده فعالیت هایی است که آن سازمان برای داشتن خروجی بهتر نسبت به دیگر شرکت ها انجام می دهد. این استراتژی ها شامل دسترسی به منابع اقتصادی بهتر و ارزان تر ، تولید کالای منحصر به فرد، تولید محصول کارآمد و داشتن زنجیره تامین با صرفه تر است.

شناسایی موقعیت بازار

شناسایی موقعیت بازار شامل تجریه و تحلیل اقتصادی و یافتن و دسترسی به تقاضای خاصی است که هنوز تامین نشده یا برای تامین نیاز مشتری ، کافی نیست. از جمله دیگر موقعیت های بازار میتوان به هدف قرار دادن جمعیت خاص  و اصلاح و بهبود محصول اشاره کرد.

نظارت بر استراتژی محصول

یکی از اصول مهم ، بررسی استراتژی های سطح کسب و کار موجود در عملیات های سازمانی است. علاوه بر این، عواملی مانند بررسی تجهیزات تجاری، هزینه های اداری و بازبینی فرایند کسب و کار برای باقی ماندن در مسیر کسب و کار ضروری هستند. استراتژی های بازبینی سطح کسب و کار به انعطاف پذیری کسب و کار کمک کرده و در صورت لزوم، تغییرات لازم را ایجاد می کند.

کتاب مدیریت استراتژیک

از جمله کتاب های مدیریت استراتژیک | strategic management که خواندن آنها به دانشجویان و علاقمندان به این حوزه توصیه می شود، میتوان به عناوین جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان، تکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت، پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، راهنمای جامع سازمان استراتژی محور، نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، همسویی استراتژیک: ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن، کنترل استراتژیک، تدوین برنامه استراتژیک سازمان و معانی نوظهور در مفهوم استراتژی اشاره کرد.

علاوه بر این کتابها ،مقاله های موجود در مورد مدیریت استراتژیک نیز به دانشجویان کمک میکند تا دانش و اطلاعات جامع تری در مورد این حوزه به دست آورده و با شیوه های استراتژیک مدیران موفق در انواع کسب و کار آشنا شوند.

برخی از سر فصل های این دوره عبارتند از :

فصل اول

 • آشنایی با مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • تاریخچه و مفاهیم مدیریت استراتژیک
 • اهداف استراتژی ها
 • انواع استراتژی ها
 • استراتژی‌های نظامی نوین
 • عصر فراصنعتی
 • ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك
 • فرایند مدیریت استراتژیك
 • موانع و مشكلات طراحي برنامه‌هاي استراتژيك
 • بررسي موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك
 • ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
 • مزایای مدیریت استراتژیک
 • تدوین استراتژی
 • اجرای استراتژی
 • ارزیابی استراتژی
 • بررسی و انتخاب استراتژی
 • چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی
 • استراتژی و برنامه
 • ساختار تحلیلی استراتژی
 • راه یابی استراتژیک
 • تکوین استراتژی
 • استراتژی اثربخش
 • اصطلاحات و مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک
 • هفت اصل کلیدی در تفکر استراتژیک
 • الگوی جامع مدیریت استراتژیک

فصل دوم  

 • تحلیل استراتژیک
 • چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی
 • تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (P-rter’s Five C-mpetitive F-rces)
 • تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry C-st Curves)
 • ماتریس سیاست های جهت دهی
 • ماتریس گروه مشاوران بوستون (B-st-n C-nsulting Gr-up Matrix)
 • ماتریس استراتژی رشد آنسوف (  Ans-ff Gr-wth Strategy Matrix)

فصل سوم    

 • برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني با اهداف استراتژيك سازمان
 • تجزيه و تحليل نيازهاي منابع انساني
 • ارزيابي و مديريت عملكرد
 • ارتقاء فرهنگ سازماني
 • پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و منابع انساني
 • برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
 • استراتژي منابع انساني
 • فعاليتهاي كليدي HRM
 • مدل‌هاي تدوين استراتژي منابع انساني
 • مدل نقاط مرجع استراتژيك
 • مدل مبتني بر فرهنگ سازماني
 • الگوهاي استراتژيك منابع انساني
 • عناصر الگوي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
 • مفهوم طرحريزي استراتژيك منابع انساني
 • مزاياي طرح ريزي استراتژيك
 • پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژيهاي كلي و كلان سازمان

فصل چهارم  

 • آشنایی با بحران‌
 • تصميم‌گيري‌ در بحران
 • تجسم‌ و پيش‌بيني‌ بحران‌
 • مديريت‌ بحران‌
 • کنترل‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ بحران‌
 • نمونه‌اي‌ از بحرانها
 • پيشنهادات ممکن در بحران
 • مدیریت بحران ، رهیافتی استراتژیک
 • شيوه هاي مديريت بحران
 • تعريف بحران
 • ديدگاه هاي  بحران
 • دلايل نگرش مثبت به بحران
 • مشخصه هاي موقعيت بحراني
 • مشخصه هاي بحران
 • طبقه بندي انواع بحران
 • اهداف مديريت بحران
 • پيشگيري قبل از بحران
 • موقعيتهاي بحراني در سازمان
 • برنامه ريزي و مديريت بحران
 • مديريت بحران و سازمانها
 • مفهوم مديريت بحران
 • آسيب شناسي رفع بحرانها
 • تفاوتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران
 • شباهتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

فصل پنجم

 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات در سازمان
 • سیستم های اطلاعات
 • بکارگیری فناوری اطلاعات به عنوان مزیت استراتژیک
 • هماهنگی استراتژیک

مدرک مدیریت استراتژیک

رشته مدیریت استراتژیک | strategic management یا مدیریت راهبردی، از گرایش های مدیریت اجرایی محسوب می شود. از جمله ویژگی های این رشته،  دورنگری و کلی نگر بودن آن است ؛ بدین معنا که، مدیر باید دایما شرایط محیط داخلی و خارجی سازمان را بررسی کرده و تصمیمی بگیرد که مدبرانه و محتاطانه باشد.

در واقع ، مدیریت استراتژیک، مجموعه ای از اقداماتی است که مدیران برای تعیین عملکرد بلند مدت شرکت یا سازمان اتخاذ می کنند. مدیریت استراتژیک شامل بررسی شرایط محیطی ، برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک، پیاده سازی برنامه ، ارزیابی و کنترل استراتژی می شود. بنابراین، مدیریت استراتژیک بر ارزیابی فرصت ها و تهدید های خارجی و در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت یک سازمان تاکید دارد. مدرک  ارائه شده برای  مدیریت استراتژیک ، کارشناسی ارشد است.

تیپ شخصیتی مدیران

 • مدیر: این تیپ شخصیتی، بسیار منظم بوده و کارکنان باید حتما خواسته هایش را تامین کنند اما ، برای کارکنان قابل تحمل نیست.
 • بلند پرواز:  این تیپ شخصیتی، پروژه های متعددی گرفته اما قادر به تمام کردن به موقع همه آنها نیست بنابراین مدیرکارآمدی نیست.
 • بازیکن تیم:  این تیپ شخصیتی، حامی کارکنان بوده و پروژه هایی را انتخاب و همه کارکنان را درگیر می کند و برای افراد علاقمند به کار تیمی ایده آل است.
 • متخصص: این تیپ شخصیتی،  در کارش نابغه است اما نمی تواند کار گروهی انجام دهد و  برای متخصصان مناسب است .
 • مدیر عامل صبحگاهی: این تیپ شخصیتی، ساعت 10 صبح آمده و اطمینان حاصل می کند که کارها به خوبی در جریان است اما، برای کارکنانی که نیاز به حمایت دارند، مناسب نیست.
 • تسکین دهنده: این تیپ شخصیتی،  صلح جو است و برای حل تعارض ها تلاش می کند. اما پروژ ه ها به سرعت پیش نرفته و برای کارکنان بلند پرواز، مناسب است.

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

آدرس سایت: www.irmedi.com