EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری

آموزش تور گردانی حرفه ای
ژوئن 10, 2018
آشنایی با مدیریت کیفیت در اتوماسیون
ژوئن 10, 2018

EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری

EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری

مدیریت اجرایی چیست ؟

مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانا که شایستگی بالابردن همیشگی سازمانی را داشته باشند طرح ریزی شده و در جمع گزینه های موجود برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است.

سطوح مختلف مدیریت :

مدیر عالی ، مدیر میانی ، مدیر عملیاتی ، کارشناسان، کارمندان، کارگران

هر موسسه ای برای افزایش کارایی خود از سطح های گوناگون در مدیریت بهره می برد. زیرا همه کارها را یک شخص  به تنهایی نمی تواند بر عهده بگیرد.

همچنین زمان لازم برای بررسی تمامی امور در اختیار ندارد.

بخش های مختلف در مدیریت سازمان باعث می شود که تقسیم کار در سازمان به درستی صورت پذیرد و هر یک از افراد سازمان با آشنایی نقش خویش بتوانند نیازهای سازمان را فراهم سازند.

مدیران عالی :

سازمانی که دارای رییس و معاون باشد و پست سازمانی ریاست را بر عهده دارد. مدیران عالی مسئولیت کل سازمان را بر دوش دارند. مدیران عالی سیاست های کلی سازمان، اهداف بلند مدت و برنامه های راهبردی سازمان را تنظیم می کنند.

مدیران عالی وظیفه نظارت بر همه سازمان را دارند، آن ها بیشتر وقت خود را در خارج از سازمان به عنوان نماینده سازمان در معاملات تجاری می گذارنند.

آنان با مدیران سازمان های دیگر به گفتگو و تبادل نظر می نشینند و برای تعادل با سازمان های دیگر تلاش می کنند.

مدیران این مسئولیت  را دارند تا برنامه های راهبردی را فرا بگیرند تا در موقع های آشفته جامعه عکس و العمل مناسبی را ارائه دهند تا روش رو به رشد سازمان با مشکل مواجه نشوند.

وظایف مدیران عالی :

وظیفه بررسی و ایجاد هماهنگی با محیط های بیرونی و دیگر سازمان ها بر دوش این گروه از مدیران عالی قرار می گیرند و آن ها باید از فرصت های محیط بیرون نیز استفاده کنند.

این مدیران باید به مسایل با نگاهی عمیق برخورد کنند و همچنین فعال نمودن فرآیند تصمیم گیری استراتژی سازمان نیز بر عهده این مدیران است به این منظور که نسبت به تغییرات زیاد محیطی عکس و العمل مناسب نشان داده شود.

این مدیران در جامعه و در خرید و فروش های تجاری مهم نماینده سازمان خود می باشند. مدیران عالی در مذاکرات با دولت نیز این وظیفه را بر عهده میگیرند.

به طور معمول مدیرانی که در بخش های میانی و عملیاتی موفق باشند در این  سطح نیز می توانند موفق عمل کنند. قسمتی از کارهای مدیران عالی شبیه به مدیران عملیاتی است با این تفاوت که آن ها برنامه ریزی های جامع و بلند مدت را در زمینه کاری گسترده و عوامل وضعی متنوع تری طراحی یا مورد بررسی قرار می دهند.

مدیران میانی :

بعد از مدیران عالی، مدیران میانی می باشد. مدیران میانی به طور مستقیم با مدیران عالی در ارتباط هستند  و  از نظرات و راهنمایی آن ها استفاده می کنند تا سازمان را به صورت منظم به سمت اهدافش هدایت نمایند و از جهت دیگر با مدیران سطح پایین تر خود یعنی مدیران عملیاتی نیز در تماس اند و ایده ها و خلاقیت های آنان را به سرعت به طور مستقیم به مدیران عالی انتقال می دهند.

مدیران میانی عضور مهم سازمان می باشند. زیرا می توانند با نحوه فعالیت خود شادابی و نشاط را برای کل سازمان به همراه داشته باشند.

وظیفه مهم مدیران میانی که خط مشی سازمان و راهبردهای لازم را از مدیران عملیاتی دریافت کرده و آنان را به هدف های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تبدیل می کنند.

برنامه عملیاتی را در اختیار مدیران عملیاتی قرار می دهند.

مدیران میانی در همه جلسات سازمان حضور پیدا می کنند و تمام کارهای سازمان را که شامل فعالیت های سازمان می باشد را در نظر می گیرند، و دستورالعمل های مورد نیاز را برای پیشرفت سازمان و انجام شدن اهداف های کوتاه مدت و میان مدت را در اختیار مدیران عملیاتی قرار می دهند.

وظایف مدیران میانی :

عملکرد مدیران میانی را می توان به شکلی مدیریت سرپرستان و مدیران عملیاتی شناخت. بیشتر زمان این مدیران صرف حاضر بودن در جلسات و تهیه گزارش ها می گردد. معمولا برنامه ریزی های میان مدت بر عهده این مدیران قرار داده می شوند و آن ها برای اظهار نظر مدیران عالی برنامه هایی کامل تر و بلند مدت تر آماده می کنند. مدیران میانی با آماده سازی و بررسی عملکرد مدیران عملیاتی توانایی و مهارت آن ها را برای ارتقا مشخص می کنند همچنین مدیران میانی به مدیران عملیاتی درباره تولید، پرسنل و بقیه مسایل خدمات مشاوره ای ارایه می دهند.

مدیران میانی معمولا نسبت به مدیران عملیاتی کار علمی کمتر و فعالیت های فکری بیشتری دارند. به همین علت مدیری که در رده عملیاتی موفق باشد به طور دقیق باشد و به طور حتم نمی توان گفت که در سطح میانی موفق  عمل خواهند کرد.

مدیران عملیاتی :

مدیران عملیاتی مسئول  فعالیت های بقیه اعضا هستند. آن ها به طور مستقیم با کارکنان در ارتباطند و همه کارهای کارکنان را ساماندهی و رهبری می کنند. مدیران عملیاتی در اصل کار خود را اول انجام می دهند.

نحوه ارتباط با کارکنان، نظارت کنترل جزئی فعالیت های شرکت و همچنین رفع مشکلات موجود در انجام فعالیت ها از جمله مسئولیت های مدیران عملیاتی می باشد.

وظیفه نظارت بر کارهای خط تولید و منابع انسانی به عهده مدیران عملیاتی می باشد.

سرپرست به کسی گفته می شود که افراد درون سازمان را به سوی اهداف راهنمایی می کند و مدیران عملیاتی در سازمان وظیفه هدایت افراد به غیر از مدیران دیگر را بر عهده دارند.

مسئولیت مدیران عملیاتی :

مدیران عملیاتی مسئولیت سرپرستی کارکنانی را بر عهده دارند که هیچ نوع کار مدیریتی انجام نمی دهند. مدیر عملیاتی به کسی گفته می شود که بقیه را راهنمایی و مدیریت می کند.

برعکس دیگر بخش های مدیریتی، مدیران عملیاتی افراد غیر مدیر را اداره می کنند. وظیفه گزارش دادن به مدیران میانی نیز بر عهده این افراد یعنی مدیران عملیاتی است. مدیران عملیاتی به طور مستقیم و بدون واسطه با کارمندان دیگر مشاغل مختلف یک واحد خاص از سازمان کار می کنند. برای نمونه ، کارمندان در اداره، با کارگران در کارگاه و با مدرسان و استادان در یک دانشگاه کار می کنند.

موفق بودن یا ناموفق بودن مدیران عملیاتی با کارایی و بهره وری کلی آن سازمان رابطه مستقیمی است.

مدیریت و پیاده سازی اهداف :

از مدیران عملیاتی به عنوان عاملین تغییر نیز نام برده میشود.

مدیران اگر دانش و توانایی کار را داشته باشند، مدیریت قادر به انجام و اجرای اهداف در سطوح عملیاتی سازمان می باشد.

مدیران با محیط اداره خود همش در ارتباط هستند و مسایل مربوط به آن را حل و فصل می کنند. زیاد و کم بودن کاری که انجام می شود در این بخش به عملکرد پرسنل ارتباط دارد و به اینکه آن ها برای رسیدن به هدف مجموعه چقدر در تلاش هستند.

مدیران عملیاتی باید استانداردهای کیفیت و خدمات تولید شده را نگه دارند و همچنین برنامه ها را به بهترین نحوه احسن به کارکنان انتقال دهند. همچنین مسئولیت حفظ احترام، ایجاد ارتباط موثر و نظم میان خود و افزایش روحیه کارکنان نیز بر عهده مدیران عملیاتی می باشد.

مدیران دارای چهار وظیفه اصلی هستند عبارتند از :

برنامه ریزی :

داشتن برنامه های جدید برای ارتقای فعالیت ها

سازماندهی :

سازماندهی کارکنان و فعالیت ها به دلیل آسان سازی در انجام امور سازمان

رهبری :

هدایت و رهبری کارکنان به سوی اهداف و مانع انحراف از خط مشی سازمان

کنترل :

کنترل کردن فعالیت ها در حال انجام و پیگیری فعالیت ها

معرفی رشته EMBA و گرایش های آن :

مدیریت اجرایی با توجه به نیاز جامعه رو به رشد امروزی کشور و با هدف تربیت مدیرانی که کارکردهای مدیریتی در بخش های گوناگونی را به گونه ای رشد یافته به اجرا درآورند در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است.

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

ادرس سایت: www.irmedi.com