دریافت مدرک معتبر ملی و بین المللی دوره آموزشی مدیریت پروژه

دریافت مدرک معتبر ملی و بین المللی آموزش نرم افزار3DMAX
آوریل 28, 2018
اخذ مدرک معتبر ملی و بین المللی دوره آموزشی حسابداری مقدماتی
آوریل 28, 2018

دریافت مدرک معتبر ملی و بین المللی دوره آموزشی مدیریت پروژه

دریافت مدرک معتبر ملی و بین المللی دوره آموزشی مدیریت پروژه

یک نظام سازمان یافته ومدیریت منابع (بطور مثال منابع انسانی) می‌باشد به نحوی که پروژه بایک چشم انداز مشخص،کیفیت مشخص،زمان مشخص وقیمت تمام شده مشخص به اتمام برسد.مدیریت این دوسیستم کاملاً متفاوت است.وروشهای فنی متفاوتی نیاز دارد. وهمین موضوع باعث پیشرفت علم مدیریت پروژه گردیده است.
مدیریت پروژه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز توسعه آموزش های غیرحضوری پردیس آرمان می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت پروژه را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه بسته آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،مدرک معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش های غیرحضوری پردیس آرمان دریافت می نمایید.

اهداف دوره مدیریت پروژه :

تحلیل پروژه ها را بر اساس روشها و مدل های علمی

ایجاد انگیزه و جلب توجه به پیگیری شناسایی دانش مدیریت پروژه

مخاطبین دوره مدیریت پروژه :

مدیران و کارشناسان سازمان های کارفرمایی، پیمانکاری و مشاوره ای

مدیران پروژه

مدیران برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیران واحدهای طرح و توسعه

کارشناسان فعال در حوزه مدیریت پروژه

شماره های تماس جهت ثبت نام:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785