آموزش فن بیان و سخنوری در گردشگری

عکاسی مد چیست
ژوئن 13, 2018
آموزش خانه داری هتل
ژوئن 13, 2018

آموزش فن بیان و سخنوری در گردشگری

زبان و زبان شناسی چیست ؟

زبان شناسی علم مورد بررسی تمام دیدگاه های زبان انسان ها است. از بین شش هزار زبان دنیا، بیشترشان به درستی مورد نقد قرار نگرفته اند. انبوهی از این زبان ها در 50 سال بعد از روی کره خاکی از بین خواهد رفت.

نسبت نمودن این زبان ها به علت های زیاد اهمیت دارد، که یکی از آن ها اشتیاق داشتن بشر برای جواب به یک سوال اساسی است:

چگونه و از چه نظر زبان های دنیا با هم شباهت دارند؟ و از چه نظر باهم متفاوت هستند.

بعضی دیگر بررسی خود را به مسایلی از قبیل یادگیری زبان در کودکان، خطاهایی که به صورت ناخودآگاه صورت می گیرند و اختلالاتی زبانی کودکان یا افراد سن بالا متوجه می کنند.

عده ای از زبان شناسان به مطالعه وضع اجتماعی می پردازند ، از جمله روش های مشاهده و تفسیر مکالمات حضوری یا تلفنی، تجزیه و تحلیل داستان و مکالمات بین پزشک و بیمار و همچنین از روش دیگری که زبان برای فاصله اجتماعی صرف می شود.

این گروه از زبان شناسان همچنین در تلاش هستند تا پی ببرند به اینکه چگونه مردم زبان را با حرکات انجام می دهند تا به این وسیله منظور خود را به دیگران برسانند (مانند: چشمک زدن، اخم کردن و اشارت مختلف با دست و نظیر این ها).

زبان شناسان تاثیر گفتارات زبانی را بر فکر و رفتار همیشگی انسان ها را مورد مطالعه قرار می دهند .

آشنایی با فنون بیان سخنوری در گردشگری و نحوه ادای کلمات در ارتباط با گردشگران را می توان در دوره آموزش آشنایی با فن بیان و سخنوری در گردشگری آموخت .

فیزیولوژی (Physiology) چیست ؟

فیزیولوژی مهمترین شاخه بیولوژی است که در رابطه با موجودات زنده، اندام ها، بافت ها، سلول ها پرداخته می شود.

برای بهتر متوجه شدن، بحث اعمال حیاتی موجود زنده، اندام ها و عناصر سلول ها سعی می شود که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فیزیولوژی، کامل شده و توسعه یافته این اعمال در یک دسته و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و مطابق آن ها با شرایط محیطی متغیر را مورد بررسی قرار می دهد.

در فیزیولوژی به نحوه کارکرد اندام های مختلف بدن مورد توجه قرار داده شده است.

– طبقه بندی فیزیولوژی 

  • فیزیولوژی عمومی (General physiology) :

فیزیولوژی عمومی قانون های حکم شده بر پاسخ ماده زنده در رابطه با تاثیرات محیطی و روش های حیاتی موروثی، همچنین پدیده هایی که موجود زنده را از غیر زنده متفاوت می سازد را مورد بحث قرار می دهد. فیزیولوژی سلولی از نمونه های فیزیولوژی عمومی می باشد.

  • فیزیولوژی مقایسه ای (Comparative physiology) : 

فیزیولوژی مقایسه ای ویژگی خاص یک روش از دسته های مختلف و در یک دسته در بخش های گوناگون کامل شده فردی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

هدف نهایی فیزیولوژی مقایسه ای که الان به فیزیولوژی عمومی تکاملی تغییر نام داده شده است، مطالعه قوانین تکامل عملکردهای فردی و گونه ای است.

جدا از فیزیولوژی عمومی و تکاملی شاخه های دیگری مثل فیزیولوژی رده های جانوری یا گروه های جانوری و یا فیزیولوژی گونه های خاص و یا فیزیولوژی اندام های داخلی و فیزیولوژی بافت های (مثل بافت عصبی و عضلانی) وجود دارد.

  • فیزیولوژی تخصصی :

به شاخه هایی از فیزیولوژی که به بررسی کارکرد خاصی می پردازند (مثل فیزیولوژی گوارش یا گردش خون) و گاهی به عنوان رشته مشخصی از علوم شناخته شده اند، فیزیولوژی تخصصی می گویند.

به تعداد گروه های مختلف موجودات زنده، اندام ها، بافت های مختلف و فعالیت های گوناگون حیاتی، فیزیولوژی تخصصی وجود دارد.

فیزیولوژی انسان و جانوران عالی تر نیز از شاخه های فیزیولوژی تخصصی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است.

فیزیولوژی انسانی به طبقاتی مانند فزیولوژی کار، فیزیولوژی تمرینات بدنی و ورزش (لینک به دوره سایت)، فیزیولوژی تغذیه و … تقسیم می شود.

  • فیزیولوژی پاتولوژیکی (Pathological physiology) :

فیزیولوژی پاتولوژیکی واحدی از فیزیولوژیست هاست که با مسایل خاص خود از فیزیولوژی طبیعی که فرایندهای حیاتی را در فرد سالم مطالعه می کند، مشخص می گردد.

در این شاخه از فیزیولوژی حاکم بر علت توسعه و دوره فرایند (پاتالوژیک) در موجود زنده مورد بررسی قرار می گیرد، به این معنا که پدیده های اختصاصی که فعالیت های موجود بیمار را از فرد بدون نقص مشخص می سازد، توجه می کند.

روش های تحقیق در فیزیولوژی :

فیزیولوژی قانونی است تجربی و فیزیولوژیست دیدگاه هایش را به صورت کمی و کیفی اظهار می کند. فیزیولوژیست برای ثبت دیدگاه هایش از ابزارهای خیلی درهم استفاده می کند.

این نوع ابزارها خیلی حساس و دقیق که توسط فیزیولوژیست های جدید بکار می روند، موجب افزایش قدرت تفکیک اندام های حسی می گردد.

فیزیولوژیست ها فقط به ظاهر اکتفا نمی کنند، بلکه سعی دارند علت و چگونگی وقوع فرآیندهای فیزیولوژیک را پیدا کنند.

فن بیان چیست ؟

کاربرد استفاده درست و به هنگام از تمامی پایه های ارتباط برای این که منظور را به درستی به مخاطب ارسال کنیم فن بیان می گوییم. محتوای کلام و سخن و روش انتقال به مخاطب شامل فن بیان هستند.

حرفی باید مناسب با هر شخص و مکان و به درخواست محیط باشد و هم آن حرف حساب شده و مناسب با رعایت کردن اصول سخن گفتن موثر بیان کنیم .

هنگامی که دارای این دو روش هستیم می توانیم هر کجا و هر موقع و در هر موقعیتی درست حرف بزنیم و ارتباط مناسبی با اطرافیان داشته باشیم.

تکنیک هایی که کمک می کند بیان خوبی داشته باشیم عبارتند از :

تلفظ صحیح لغات، استفاده به جای از دستور زبان مانند رعایت مکث ها و تاکیدها، حذف شدن تکه کلام های که اثر گذاری کلام را کم می کند.

رعایت کردن زبان بدن مناسب مانند نوع نگاه و حالت چهره و دیگر اجزای ارتباطط غیر کلامی و می توان گفت فن بیان خوب یعنی استفاده از همه اجزایی که کمک می کند تا حرف ما به طور درست به مخاطب انتقال داده شود.

سخنوری چیست ؟ 

بالاترین حد از کلام که یک شخص می تواند داشته باشد سخنوری است. سخنوری در فرهنگ لغت فارسی معنای شاعر و گویندگی دارد و در زبان لاتین سخنوری (eloquence) گفته می شود و به معنی شیوایی و علم بیان می باشد استفاد شده است.
فردی که بتواند در فن بیان و سخنوری از گردشگری انواع سخن و گفتار را در هر مکانی و در هر موقعیتی بشناسد به بتواند به خوبی استفاده و صحبت کند و روی بقیه افراد تاثیر بگذارد سخنور ماهری است.

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

آدرس سایت: www.irmedi.com