آشنایی با مدیریت کیفیت در اتوماسیون

EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری
ژوئن 10, 2018
گردشگری ورزشی چیست
ژوئن 10, 2018

آشنایی با مدیریت کیفیت در اتوماسیون

تاریخچه :

تصور کیفیت همیشه در زندگی بشر مورد توجه بوده است ولی دانش کیفیت و مدیریت کیفیت عامی به اولیت قرن گذشته برمی گردد که در ادامه بحث توضیح داده می شود:

سال 1924 (1303 شمسی) :

پدر علم کیفیت را دکتر والتر شوهارت آمریکایی می دانند که در آن سال در آزمایشگاه های شرکت بل (bell) سیستمی را خلق کرد که با استفاده از آن می توانست واریانس (Variance) سیستم های تولید را اندازه گیری کند. این سیستم به نام کنترل آماری فرآیند یا SPC  مشهور شد.

دکتر شوارت در سال 1931 (1310 شمسی) :

کتابی به نام کنترل اقتصادی کیفیت محصولات صنعتی انتشار داد، که در این کتاب به موضوع کنترل کیفیت آماری بحث شده که در همان سال پس از جنگ جهانی دوم نیروهای پیشرفته تولید در ژاپن، سازمان سودبر اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن را تشکیل دادند. جامعه کنترل کیفیت آمریکا نیز در همین سال احداث گردید.

در سال 1950 (1329) یکپارچگی متخصصان علوم و مهندسین ژاپن (JUSE) از دمینگ که دانشجوی دکتر شوارت بود، فراخوانی کردند تا SPC و روش های کنترل کیفیت را در کشورشان آموزش دهد.

ژاپنی ها با شتاب، خود را با آموزش های دمینگ سازگار ساخته و در این روش ها تغییراتی به وجود آوردند.

در سال 1951 (1330 شمسی)  دانشمندان و مهندسین ژاپنی ، جایزه دمینگ که بهترین جایزه کیفیت در ژاپن به شمار می آید را با هدف افزایش سطح کیفیت صنعت در ژاپن تشکیل دادند، دمینگ به پاس زحماتی که در جهت توسعه کیفیت در ژاپن انجام داد، بزرگترین  جایزه ژاپن به نام مدل افتخار امپراطور برای سازندگان اقتصادی ژاپنی را بدست آورد.

مدیریت کیفیت چیست ؟

سیستم مدیریت کیفیت یک فرآیند پیشرفت دهنده، اندازه گیری و کنترل کننده جریان اطلاعات درون کسب و کار است. سبب بالار فتن اعتماد به نفس کارکنان، جمع آوری اطلاعاتی که توسعه می دهند و کنترل آنچه تولید می نمایند.

به تعریفی دیگر یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) یک سیستم رسمی است که پروسه ها، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به اهداف کیفیت برقرار می کند. سیستم مدیریت کیفیت کمک می کند تا فعالیت های سازمان را به منظور هماهنگی و هدایت و رعایت الزامات مشتری و قانونی و بهبود کارایی آن به طور همیشگی ارتقا دهد.

ISO 9000:200 (ایزو): کیفیت را اینگونه بیان کردند: میزانی که مجموعه از ویژگی های الزامات را بر آورد می سازد.

کنترل کیفیت : بخشی از مدیریت کیفیت که در برآورده کردن الزامات مربوط به کیفیت ، متمرکز هستند.

تضمین کیفیت : کارهای برنامه ریزی شده جهت هدایت و کنترل یک موسسه از نظر کیفیت.

از دیدگاه مشتری : مقداری از کیفیت که باعث رضایتمندی مشتری می شود.

اصول مدیریت کیفیت چیست ؟

سیستم مدیریت کیفیت بر هشت پایه که توسط کمیته ایزو بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت بیان شده است.  مدیریت ارشد سازمان ها می توانند، اصول مدیریت کیفیت را به عنوان چهارچوبی برای هدایت  سازمان در جهت بهبود عملکرد، به کار گیرد.

اصول مدیریت کیفیت شامل :

1- مشتری مداری (Customer Focus)  :

سازمان ها به مشتری خود مرتبط هستند و از این رو باید نیازهای حاضر آن ها را برآورده سازند، الزامات آن ها را درک نمایند و سعی نمایند تا بالاتر از انتظارات آن ها، عمل کنند. نخستین قدم در مشتری مداری این است که بدانیم ” مشتری چه می خواهد” اگر سازمان ها بتوانند جواب متناسب و کاملی برای این پرسش ها پیدا کنند ،آنگاه رضایت مندی و وفاداری مشتریان را در برخواهند داشت.

الف) مزایای کلید اصل مشتری مداری :

– درآمد سهم بیشتر از بازار در نتیجه بازتاب سریع تر و متمایل به فرصت های تجاری.

– تاثیر بیشتر در استفاده از منابع سازمان به دلیل افزایش رضایت مشتری،  و بالا بردن وفاداری نسبت به مشتری و به دنبال آن، پیدا کردن فرصت های تجاری.

ب) به کارگیری اصل مشتری مداری، می تواند به موارد زیر منجر شود :

–  بالا بردن درک نیازها و انتظارات مشتری.

– اعتماد از این که هدف های سازمان در ارتباط با درخواست ها و انتظارهای خریدار است.

– آگاه کردن در مورد نیازها و انتظارهای مشتری در درون سازمان.

– میزان رضایت مشتری و عمل کردن بر اساس نتایج.

– مدیریت سیستماتیک (به معنی نظم، روش دار، بر مبنای سیستم یا طرحی سازمان یافته) روابط با مشتریان .

– اطمینان پیدا کردن از وجود یک روش متعادل بین رضایت مندی مشتریان و سایر اشخاص ذینفع (کارمندان، سرمایه گذاران، تامین کنندگان)

2- مدیریت کیفیت رهبری (Leadership)  :

رهبران اهداف سازمانی را تشکیل می دهند. رهبران باید فضای داخلی سازمان را به نحوی ایجاد و برقرار نگه دارند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمان همکاری کامل داشته باشند.

الف) مزایای اصل رهبری :

– پرسنل ضمن آگاهی لازم، برای تلاش در جهت اهداف کوچک و بزرگ سازمان تحریک می شوند.

– فعالیت ها  به روشی درست محاسبه، تنظیم و اجرا می گردند.

– ارتباطات نا به هنجار بین بخش های مختلف سازمان کم می شود.

ب) به کار گرفتن اصل رهبری، می تواند به موارد زیر منجر شود:

– در نظر گرفتن نیازهای افراد از جمله تامین کنندگان ، سرمایه گذاران

– ایجاد دیدگاه های تازه از آینده سازمان

– تنظیم اهداف بزرگ و کوچک

– ایجاد و برقرار نگهداشتن نقش های با ارزش

3-  مدیریت کیفیت مشارکت کارکنان (Involvement of people) :

کارکنان در تمام بخش ها ، عناصر مهم یک سازمان به شمار می آیند و در صورت همکاری کامل، مهارت های آن ها در مسیر اهداف و دستاوردهای سازمان خواهد بود.

4- مدیریت کیفیت رویکرد فرآیندی (Process Approach) :

نتیجه نهایی زمانی برقرار می شود که فعالیت ها و منابع مرتبط به عنوان یک فرایند مدیریت شود.

کنترل کیفیت آماری (statistical quality control) چیست ؟

روش های آماری که برای بهبود عملیات استفاده می شود عبارتند از:

– طراحی آزمایش ها (Design Of Experiments )

– کنترل فرآیند آماری (Statistical Process Control)

– نمونه گیری جهت پذیرش (Acceptance Sampling)

طراحی آزمایش ها :

طراحی آزمایش ها یکی از ضروری ترین و اصلی ترین  ابزارهای کنترل کیفیت خارج از فرایند تولید(Off-Line Quality Control) است که اغلب در فعالیت های توسعه ای و در مراحل اولیه تولید به کار می روند. یکی از گونه های آزمایش های طراحی شده، طرح عاملی می باشد.

–    کنترل فرآیند آماری(SPC) : زمانی که متغیرهای مهم شناخته شدند و ارتباط موجود بین متغیرهای مهم خروجی فرایند کمی گردید، می توان از فرایند کنترل آماری در حال تولید (On- Line Control Procedure) جهت پایش و نظارت بر فرآیند به طور موثر استفاده نمود.

نمودار کنترل یکی از روش های اولیه کنترل فرآیند آماری می باشد که خروجی فرآیند را نظارت کرده و نشان می دهد چه وقتی نیاز است متغیرهای ورودی تغییر کنند تا فرآیند به حالت تحت کنترل بازگردانده شود.

ابزارهای فرآیند کیفیت کنترل آماری :

1-    هیستوگرام (Histogram)

2-    برگه کنترل (Check Sheet)

3-    نمودار پارتو (Pareto Chart)

4-    نمودار علت و معلول (Cause And Effects Diagram)

5-    نمودار تمرکز نقص ها (Defect Concentration Diagram )

6-    نمودار پراکندگی (Scatter Diagram)

7-    نمودار کنترل (Control Chart )
نمونه گیری جهت پذیرش : نظارت کردن بخش ها نمونه ای است، که به صورت تصادفی از نمونه های وسیع تر انتخاب می شوند تا تصمیم آخر در مورد پذیرش یا رد آن ها انتخاب گردد. این شیوه معمولا در پایین ترین بخش تکامل سازمان استفاده می شود. نمونه گیری جهت پذیرش با نظارت کردن و آزمایش کردن محصول رابطه نزدیکی دارد. بازرسی می تواند در هر نقطه ای از فرآیند انجام شود.

دو روش نمونه گیری :

1-    مواد اولیه ورودی

2-    محصول خروجی

مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management) چیست ؟

نگرشی که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشتری است، پرداخته می شود.

مدیریت : مدیران به طور کامل متحد به اجرا هستند.

کیفیت : برآورده کردن درخواست های مشتریان

جامع : هر کسی که با سازمان در ارتباط است، در فرآیند بهبود مستمر درگیر می شود.

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02128427862
09918095791
09918095794
09918095785

آدرس سایت: www.irmedi.com